Radio Česko

Radio Česko

V roce 2007 jsme zvítězili v tendru zpravodajské stanice Českého rozhlasu na vytvoření série vtipných vizuálů pro reklamní kampaň. Série stojí na inteligentních sloganech a jednoduchých ilustracích ve stylu informačních piktogramů. Kromě inzerce v periodickém tisku se tyto výrazné motivy objevily i na citylightech, v dopravních prostředcích nebo na internetu.
Po této úspěšné kampani nás zpravodajská stanice Rádio Česko požádala o vytvoření nové série vizuálů i v dalších letech. Kampaně obsahovaly kromě běžné inzerce nebo rámečků v metru také animovanou reklamu na internetu a různé netradiční tiskoviny, jako třeba pexeso s motivy kampaně. Jeden z vizuálů si pak zástupci stanice zvolili i na péefko.

Ukázky

OK vse vybrane02.png